Edin Bešlić CD

Where leadership grows!

000

Američka trgovačka komora u BiH, kao okupljačka moć najistaknutjih kompanija u Bosni i Hercegovini, odlučila je kreirat platormu sa ciljem osnaživanja i razvoja pojedinaca, njihovih organizacija i cjelokupne zajednice.

BROOKLYN DESIGNS
0 / 1
0 / 2
0 / 3
  • SHARE
Contact

I na kraju...

…budite slobodni da nas kontaktirate a ovo su koraci koje ćemo zajedno proći.

1. Brifing

Bez pisanog briefa rad može biti izuzetno kreativan i iznimno učinkovito pomagati u postizanju pogrešnih ciljeva, a to nikako ne želimo.

2. Brainstorm

Mozgamo i istražujemo kako bi kreirali najbolje kreativno riješenje prema dostavljenom brifu.

3. Prezentacija

Najljepša tačka procesa. Prezentacija i prikupljanje feedbacka.

4. Realizacija

Bilo da je to produkcija materijala, priprema za štampu, početak kampanje ili puštanje web sajta, ovo je tačka kada želimo vidjeti realizaciju na dijelu.

Zdravo!

Contact