Pričam ti priču #1

18/08/2018
Posted in Priče
18/08/2018 adminovski

Poslodavci u kreativnoj industriji često prave istu grešku sa uposlenicima zahtjevajući predan rad, ostajanje duže na poslu i konstantan izraz zabrinutosti na licima uposlenih jer to njima hrani ego i daje osjećaj kako je njihova kompanija time ozbiljna.

Iscrpan rad vas zaista može odvesti do cilja ali pametan rad vas može teleportirati tamo (da, to sam sam smislio).

Vise nego nametanje zastarjele discipline i praćenje citata poznatih advertizera potrebno je ljude u kreativnoj industriji učiniti sretnima i reeducirati ih ka pametnom obavljanju zadataka. Temeljna stvar za ovo je održati želju za stvaranjem i istraživanjem unutar grupe ali i prepoznati šta stvarno pokreće svakog kreativca ponaosob.

Contact

I na kraju...

…budite slobodni da nas kontaktirate a ovo su koraci koje ćemo zajedno proći.

1. Brifing

Bez pisanog briefa rad može biti izuzetno kreativan i iznimno učinkovito pomagati u postizanju pogrešnih ciljeva, a to nikako ne želimo.

2. Brainstorm

Mozgamo i istražujemo kako bi kreirali najbolje kreativno riješenje prema dostavljenom brifu.

3. Prezentacija

Najljepša tačka procesa. Prezentacija i prikupljanje feedbacka.

4. Realizacija

Bilo da je to produkcija materijala, priprema za štampu, početak kampanje ili puštanje web sajta, ovo je tačka kada želimo vidjeti realizaciju na dijelu.

Zdravo!

Contact